ఆండ్రాయిడ్ లో 9 బెస్ట్ అప్ప్స్ మీ కోసం

ఆండ్రాయిడ్ అప్ప్స్ లో ఈ క్రింద ఇచ్చినట్టు వంటి 9 బెస్ట్ అప్ప్స్ మీ నిత్య జీవితంలో బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఈ ఆండ్రాయిడ్ అప్ప్స్ ని  install చేసుకోవాలంటే app పేరు మీద క్లిక్ చేసుకొని డౌన్ లోడ్ చేసుకోండి …

అన్నం ‘రుచి’ గా ఎలా వండుకోవాలి ?

‘ అన్నం ‘ – ఎంతో కష్టపడి రైతు మన అందరి కోసం పండించే పంట. మన అందరం కష్టపడేది ఆ ‘అన్నం’ కోసమే.  ఒక పురాతన సామెత – ” కోటి విద్యలు కూటి కొరకే “ . అన్న ప్రసన …

ఈ మెయిల్ అంటే ఏమిటి ? ఏ విధంగా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ?

ఈ మెయిల్ అంటే  : ఒక మనిషి ఉత్తర ప్రత్యుత్త రాలుకు  ఇంటి చిరునామా ఏ విధం గా ఉంటుందో , ఆన్ లైన్ లో కంప్యూటర్ ద్వారా (మెయిల్ ) ఉత్తరం పంపించడానికి ఉండే చిరునామా నే మెయిల్ …
error: Content is protected !!