అన్నం ‘రుచి’ గా ఎలా వండుకోవాలి ?

‘ అన్నం ‘ – ఎంతో కష్టపడి రైతు మన అందరి కోసం పండించే పంట. మన అందరం కష్టపడేది ఆ ‘అన్నం’

కోసమే.  ఒక పురాతన సామెత – ” కోటి విద్యలు కూటి కొరకే “ . అన్న ప్రసన రోజు ప్రతి బిడ్డ అమ్మ చేతితో

ప్రేమతో  తినే తోలి ముద్ద ” అన్నం “.  అన్నిటి కన్నా “అన్న దానం” మిన్న . దయ చేసి అన్నం వృధా

చేయకండి .  మితం గా తిందాం , ఆరోగ్యం గా ఉందాం . ఆకలి తో ఉన్న వారికీ అన్నం పెడదాం . ఆనందంగా ఉందాం.

అన్నం తయారు చేయడానికి  కావలిసిన పదార్ధాలు :

బియ్యం – 1 గ్లాసు

నీళ్ళు    –   2 గ్లాసులు

చిటికెడు  – ఉప్పు

చిటికెడు –  నూనె

అన్నం తయారు చేసే విధానం :

ముందుగా గిన్నె లో బియ్యం తీసుకుని నీటితో శుభ్రం చేసుకోవాలి. నీరు పూర్తిగా తిసేవేసి బియ్యాన్ని ఒక గిన్నెలో గాని,

కుక్కర్ లో గాని వేసి ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు వేసి, చిటికెడు ఉప్పు , నూనె కూడా కలిపి మూత పెట్టి

గ్యాస్ స్టవ్ మీద పెట్టు కోవాలి. కుక్కరు  అయితే 3 ఈలలు వచ్చే వరకు ఉండి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అన్నం గిన్నెలో

వండినట్లు అయితే నీరు ఇగిరే వరకు ఉంచాలి . ఒక పది నిముషాలు తరువాత మూత తీసివేసి  అన్నం వేడి వేడి గా మీ

కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కలిసి ఆనందం గా భోజనం చేయండి.

కొన్ని చిట్కాలు మీ కోసం   : 

నూనె , ఉప్పు వేయడం వలన అన్నం బాగా రుచిగా ఉండి, పొడి పొడి గా వస్తుంది .

బియ్యం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే బొరిక్ ఆసిడ్ బియ్యం డబ్బాలో ఉంచితే పురుగు పట్టదు. బొరిక్ ఆసిడ్

మెడికల్ షాప్ లులో చిన్న బాక్స్ రూపం లో అమ్ముతారు .

బియ్యం నాణ్యత తెలియాలంటే బియ్యాన్ని నీటిలో కడిగినప్పుడు నీరు చిక్కగా అవ్వకూడదు. బియ్యం నీటిలో పలుచగా

అంటే సెలయేటి లో నీరు లా కనిపించాలి .

 

error: Content is protected !!