బెండకాయ వేపుడు

బెండకాయ ఫ్రై ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం.  ఈ బెండకాయ ఫ్రై మనకు అందిస్తున్న వారు సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్. బెండకాయ ఫ్రై వంటకం చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి . మీకు చాలా బాగా నచ్చుతుంది. ఈ బెండకాయ ఫ్రై చాలా క్రిస్పీగా బాగుంటుంది .

error: Content is protected !!