“సరిలేరు నీకెవ్వరు ” – మహేష్

“సరిలేరు నీకెవ్వరు ” – మహేష్

ప్రిన్స్ “మహేష్ బాబు” 40 సంవత్సరాల జర్నీ . . .

ఈ వీడియో మహేష్ బాబు , మహేష్ అభిమానులు కోసం ప్రత్యేకం గా రూపొందించాము .

మీరు అందరూ ఈ వీడియో ని చూసి ఆనందిస్తారని ఆశిస్తున్నాము .

మీకు నచ్చితే , ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు అభిమానులు గా మేము హ్యాపీ . . . .

అందరికి ధన్యవాదములు .

మీరు గ్రేట్ మహేష్ బాబు . హ్యాట్సాఫ్ . . . తెలుగు ఫ్రెండ్ . . .