పుట్నాల పచ్చడి

పుట్నాల పచ్చడి చాలా రుచిగా ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాము . ఈ పుట్నాల పచ్చడి ఇడ్లీ లోకి , దోసెలులో చాలా రుచిగా ఉంటుంది  . మనం ఇంట్లోనే హోటల్ స్టైల్ లో  సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్ వారు చెప్పిన విధంగా పుట్నాల పచ్చడి తయారు చేసుకుందాము. ఈ  పుట్నాల పచ్చడి తయారీ విధానం చూద్దాము .

error: Content is protected !!