కరివేపాకు పొడి తయారీ విధానం

Published on June 22, 2020

కరివేపాకు పొడి తయారీ విధానం మనం ఈ రోజు నేర్చుకుందాము . ఈ పొడి ని సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్ వారు మనకి అందిస్తున్నారు . ఈ  పొడి వేడి వేడి అన్నం లో నెయ్యి తో కలుపుకుని తింటే చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది . ఒకసారి రుచి చూడండి. ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది .

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
curry leaves powder recipe by sarojini kitchen
"No Thanks. Please Close This Box!"