కరివేపాకు పొడి తయారీ విధానం

కరివేపాకు పొడి తయారీ విధానం మనం ఈ రోజు నేర్చుకుందాము . ఈ పొడి ని సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్ వారు మనకి అందిస్తున్నారు . ఈ  పొడి వేడి వేడి అన్నం లో నెయ్యి తో కలుపుకుని తింటే చాలా టేస్ట్ గా ఉంటుంది . ఒకసారి రుచి చూడండి. ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా మంచిది .

error: Content is protected !!