టమాటో మునగకాడ  కూర చాలా రుచిగా

Published on June 22, 2020

టమాటో మునగకాడ  కూర చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఈ కూర ని మనకి అందిస్తున్న వారు సరోజినీ కిచెన్.  ఈ కాంబినేషన్ లో కూర వండుకుని తింటే భలే ఉంటుంది. టమాటో , మునగకాడ రెండింటి లోను మంచి పోషక విలువలు ఉంటాయి . అన్నం లోకి చాలా రుచిగా ఉంటుంది. 

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
drum stick tomato recipe by sarojini kitchen
"No Thanks. Please Close This Box!"