రతన్ టాటా గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

Happy Birthday to Ratan TATA”

రతన్ టాటా గారి గురించి తెలుగు బడి వారు అందించిన స్పెషల్ వీడియో మీకోసం.

 

రతన్ టాటా గారి జీవితం వారి మాటల్లో వినండి.

రతన్ టాటా గారు చెప్పిన కొన్ని మంచి మాటలు మీకోసం…

ratan-tata

ratan-tata-

error: Content is protected !!