మట్ట్క కూల్ఫీ ఐస్ క్రీం

Published on June 22, 2020

మట్కా కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ ఎలా చెయ్యాలో ఈరోజు తెలుసుకుందాము. ఈ స్పెషల్ ఐస్ క్రీమ్ ని మనకు అందిస్తున్న వారు సరోజినీ కిచెన్ ఛానల్. ఈ ఐస్ క్రీమ్ ని చిన్న సైజు మట్టికుండలో తయారు చేయడం వలన చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది. మీ ఇంట్లో కుల్ఫీ ఐస్ క్రీమ్ ని ఒకసారి ట్రై చెయ్యండి.

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
matka kulfi ice crream
"No Thanks. Please Close This Box!"