మగువా మగువా లోకానికీ తెలుసా నీ విలువా …

Published on March 8, 2020

పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటిస్తున్న వకీల్ సాబ్ సినిమాలోని ఒక పాటను ఈరోజు మహిళా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని విడుదల చేశారు.

పాటలోని సాహిత్యం రామజోగయ్య శాస్త్రి గారు చాలా అద్భుతం గా వ్రాసారు.

ఈ పాట లో స్కెచెస్ తో వేసిన బొమ్మలు చాలా బాగా వేశారు.

కొంతమంది ప్రముఖులైన మహిళా మణులు మదర్ తెరిసా , సరోజినీ నాయుడు, కల్పనా చావ్లా మొదలైన వారిని చూపిస్తూ బాగా డిజైన్ చేశారు.

ఈ పాటలోని సాహిత్యం వ్రాతపూర్వకంగా తెలుగు ఫ్రెండ్ ప్రేక్షకుల కోసం

 

మగువా మగువా
లోకానికీ తెలుసా
నీ విలువా …


మగువా మగువా
నీ సహానానికి
సరిహద్దులు కలవా …


అటు ఇటు అన్నింటా
నువ్వే జగమంత
పరుగులు తీస్తావు
ఇంటా బయటా


అలుపని రవ్వంత
అననే అనవంట
వెలుగులు పుస్తావు
వెళ్ళే దారంతా

మగువా మగువా
లోకానికీ తెలుసా
నీ విలువా …


మగువా మగువా
నీ సహానానికి
సరిహద్దులు కలావా …


నీ కాటుక కనులు
విప్పారకపోతే
ఈ భూమికి
తెల్లవారదుగా ..


నీ గాజుల చెయ్యి
కదలడాకపోతే
యే మనుగడ
కొనసాగాదుగా …


ప్రతి వరసలోను
ప్రేమ గా
అందుకున్న బంధమా
అంతులేని నీ శ్రమ
అంచనాలకి అందునా


ఆలయాలు కోరని
ఆదిశక్తి రూపమా
నీవులేని జగతిలో
దీపమే వెలుగున …


నీదగు లాలన లో
ప్రియమగు పాలన లో
ప్రతి ఒక మగవాడు
పసివాడేగా …


ఎందరి పెదవులులో
యే చిరునవ్వున్న
ఆ సిరి మెరుపులకు
మూలం నువ్వే గా …

మగువా మగువా
లోకానికీ తెలుసా
నీ విలువా …


మాగువా మాగువా
నీ సహానానికి
సరిహద్దులు కలవా …

error: Content is protected !!
Enjoyed this video?
#VAKEEL SAAB
"No Thanks. Please Close This Box!"